Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger
BuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBu

Bu

Bu i Ullensvang herad.
Her bruke med område langs gang- og sykkelvegen ned til Hardangerbrue.
Samarbeidspartar er Statens vegvesen og grunneigar.

Bu in Ullensvang municipality.
Here we use the area along the pedestrian and cycle path down to the Hardanger bridge.
Collaborator is Statens vegvesen and the landowner.

Peder istad

”Diamonds” av Peder Istad (foto: Peder Istad)

Kunstnarane / artists :

2016

  • Siri Ø. Kvalfoss
  • Guro Øverbye
  • Svein Nå

2015

  • Peder Istad
  • Svein Nå
  • Johild Mæland
  • Guro Øverbye

2014

  • Unni Askeland
  • Agurtxane Concellon
  • Kirsti van Hoegee

2016
Bilde 1,2:  ”Det er bare så vakkert” av Siri Ø. Kvalfoss
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 3,4 : ”Egenverd” av Guro Øverbye.
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 5 : ”Seksti sirklar – og 100 nye” av Svein Nå.
(foto : Oddleiv Apneseth)

2015
Bilde 1:  ”Diamonds” av Peder Istad
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 2 : ”Seksti sirklar” av Svein Nå.
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 3,4 : ”Moelvenbrakka” av Johild Mæland.
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 5 : ”Spel #1” av Guro Øverbye.
(foto : Aud Bækelund)

2014
Bilde 6 : «Kysset» av Unni Askeland.
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 7 : «Untitled» av Agurtxane Concellon.
(foto : Oddleiv Apneseth)
Bilde 8 : «Lighttrap» av Kirsti van Hoegee.
(foto : Oddleiv Apneseth)