Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Kunstnarane / Artists 2014

Kunstnarane 2014

Artists 2014

Prosjektleiar/Project manager: Solfrid Aksnes
Medlem av prosjektgruppa/
Member of the project-group:  Aud Bækkelund
Kurator/Curator: Kjell-Erik Ruud
Fotograf/Photographer: Oddleiv Apneseth