Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Kunstnarane/Artists 2015

Kunstnarane/Artists 2015

Prosjektleiar/Project manager: Solfrid Aksnes
Medlem av prosjektgruppa/
Member of the project-group:  Aud Bækkelund
Kurator/Curator: Kjell-Erik Ruud
Fotograf/Photographer: Oddleiv Apneseth