Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Vitalisering av kunstløypa til Mælen i 2020

Fire nye kunstverk kan opplevast langs vegen til Mælen, samt eit kunstverk som er oppgradert.

Frå 15. mai 2020 har denne løypa tretten kunstverk. Berre tre kunstverk har her vorte tatt vekk sidan starten av kunstprosjektet i 2014.

 

Prosess Mælen:

Aud-01_20200513_163007950_ Aud-06_Bør Judith-20200515_141932 Linda Lid-20200515_143247

mai 25, 2020
Vitalisering av kunstløypa til Mælen i 2020

Sesongopning 2016

Laurdag 14. mai og sundag 15. mai var det sesongopning av alle kunstløypene og dei nye kunstverka. Den Finske Ambassadøren med frue deltok heile opningshelga. Det markerte at 7 av kunstnarane var frå Finland av dei 21 kunstnarane som deltok.
Harding Puls har også ein utvekslingsavtale med Oranki Art som er eit tilsvarande kunstprosjekt ute i landskapet i Nord Finland.

 

Opning Bu

bu-1Svein Nå / Siri Ø. Kvalfoss  / Ordfører Solfrid Borge/ Guro Øverbye

bu-2Siri Ø. Kvalfoss bu-3Guro Øverbye bu-4Svein Nå

Utne

Utne-1 utne-2 utne-3 utne-4Wim van den Toorn utne-5Jyrki Poussu utne-6Jyrki Siukonen utne-7Johild Mæland Utne-8Els Geelen

Mælen

maelen-1 maelen-2 maelen-3Tuomas Korkalo maelen-4 maelen-5Pâivi Laakso

Norheimsund

nhs-1Wencke Kvalstad Eckhoff nhs-2Kari Södö nhs-3Judith E. de Haan nhs-4Felieke van der Leest

Norwegian SunSimone Hooymans

 

Fotoa er tatt av Aud Bækkelund

mai 20, 2016
Sesongopning 2016

Arbeidsperioden 2016

I to veker før opninga var kunstnararen i full sving med å utvikle kunstverka sine på områda dei hadde valt. Idear vart endra og tilpassa i ein intens prosess.

Mælen

maelen-aud-1Aud Bækkelund

maelen-paivi-1Pâivi Laakso

maelen-tuomasTuomas Korkalo

maelen-vibeke-1

maelen-vibeke-2

maelen-vibeke-3Vibeke Nørgaard Rønsbo

Norheimsund

nhs-kariKari Södö

nhs-sauli-esa-tang-1 nhs-sauli-esa-tang-2 nhs-sauliSauli Miettunen / Esa Meltaus

nhs-wenche-1 nhs-wenche-2Wencke Kvalstad Eckhoff

Utne

utne-els-1 utne-els-2Els Geelen

utne-johildJohild Mæland
Utne-jyrki-p1 utne-jyrki-p2Jyrki Poussu

utne-jyrki-s1 utne-jyrki-s2Jyrki Siukonen

Alle bilder er att av Oddleiv Apneseth

april 24, 2016
Arbeidsperioden 2016

Urframføring av Tingingsverket Planting.

Sundag  8. mai kl. 18.00 fekk eit 50-talls tilhøyrarar ei unik musikalsk oppleving i Galleri Puls i Norheimsund.

Komponisten Knut Vaage hadde på oppdrag frå Harding Puls, skrive eit musikkverk med utgangspunkt i Jaakko Pernu sitt visuelle kunstverk som står på Straumhaugen i Norheimsund. Verket vart skrive for 5 musikarar i Harding Puls og Vaage opna opp for noko improvisasjon og utvikla verket saman med dei deltakande musikarane.

 

Komponist: Knut Vaage.
Musikarar:
Benedicte Maurseth, hardingfele, song, lydobjekt
Reidun Horvei, song, lydobjekt
Silje Hveem, fløyte, piccolo, lydobjekt
Arild B. Nielsen, trompet, flygelhorn, lur, seljefløyte, lydobjekt

Geir Botnen, pianostrenger, lydobjekt

tingingsverket-3

tingingsverk-2

tingingsver-1

Tingingsverket Planting er støtta av:

DET NORSKE KOMPONIST FOND

Norheimsund Næringslag
image

HFK_stor

BKK_3D_Pos_Liten-2

april 13, 2016
Urframføring av Tingingsverket Planting.