Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Arbeidsprosessen

Guro Øverbye, foto: Oddleiv Apneseth :

 

Peder Istad, foto: Oddleiv Apneseth :

 

Nina Bang Larsen / Kristin Velle-Georg på Norheimsund:

 

Ingeborg Annie Lindahl på Mælen:

 

Bjørn Kromann-Andresen sitt verk, med kollega Jens Rømer, på Mælen:

 

Johild Mæland på Bu:

 

mai 19, 2015
Arbeidsprosessen

KUNSTVERK forsvunne frå parken i Norheimsund.

Kunstprosjektet Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! 2015 hadde 1. pinsedag opning av nye verk i kunstløypa langs Strandvegen i Norheimsund. Samtidig skulle kunstverka frå 2014 også presenterast. Det viste seg at verket til Felieke van der Leest var borte. Berre namneskiltet hang igjen. Kunstverket ”Kamuflasje Hjort med Skyteskive Anheng” var montert høgt oppe i eit av trea langs Strandvegen. Den eller dei som har tatt dette verket må ha klatra eller hatt hjelpemiddel for å kome seg opp til kunstverket og kutta feste. Og det må ha skjedde ein av dei siste dagane.
Fleire av kunstnarane i Harding Puls var i områder i sist veke og kan bekrefta at kunstverket hang på plassen sin midt i veka. Saman med kunstnaren og prosjektleiinga i Harding Puls var det 60 -70 personar med på opningsrunden på sundag som fekk seg ein svært trist overrasking då me kom til plassen som verket skulle vera.

Me vil oppmoda den eller dei som har tatt kunstverket om å levera det tilbake, enten til leiar i Harding Puls Solfrid Aksnes eller til kunstnaren.

 

HaPu-004

20150524_164924

IMG_1101

Skilt-felieke

mai 19, 2015
KUNSTVERK forsvunne frå parken i Norheimsund.