Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Arbeidsperiodar

Arbeidsperiodar våren / Working period spring 2014

Mælen i Jondal kommune: 12. mai  – 24.mai.
Utne i Ullensvang herad: 12. mai  – 24. mai.
Norheimsund i Kvam herad: 26. mai – 7. juni.
Bu/Hardangerbrua, Ullensvang herad: 09. juni – 22. juni.

januar 6, 2014
Arbeidsperiodar

Opningar 2014

Opningar / Opening 2014

Opning Mælen: 24. mai, kl. 14.00
Opning Utne: 24. mai, kl. 16.30
Opning Norheimsund: 07. mai
Opning Bu /Hardangerbrua: 22. juni

januar 5, 2014
Opningar 2014