Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Silje Solvi

Silje Solvi sin hardangersaum i storformat,  6 x 2 meter,  skal monterast på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.  Offisiell opning den 7. juni.

Saumen er skåre ut i gamal seglduk frå Statsraad Lehmkuhl. Foto: Oddleiv Apneseth

Saumen er skåre ut i gamal seglduk frå Statsraad Lehmkuhl.
Foto: Oddleiv Apneseth

Foto: Oddleiv ApnesethFoto: Oddleiv Apneseth

 

 

mai 16, 2014
Silje Solvi

Synfaring

Synfaring 28.- 30 mars
Kunstnarane vart invitert til ei felles synfaring i Hardanger helga 28. – 30. mars.
Kunstnarane møttes i Kunstnarhuset Messen i Ålvik fredagen. Her vart det høve til å bli kjent med kvarandre og presentere si kunstnariske verksemd.

Rundturen gjekk til Hardangerbrua, Utne, Mælen og Norheimsund.

 

Preview 28 – 30th march
The artists were invited to a joint preview in Hardanger, in the weekend of 28 – 30th march.
The artists met in Kunstnarhuset Messen in Ålvik on friday. Here was the opportunity to get to know each other, and to present their artistic activities.
The tour went further to Hardangerbrua, Utne, Mælen and Norheimsund.

 

mai 2, 2014
Synfaring

Arbeidsperiodar

Arbeidsperiodar våren / Working period spring 2014

Mælen i Jondal kommune: 12. mai  – 24.mai.
Utne i Ullensvang herad: 12. mai  – 24. mai.
Norheimsund i Kvam herad: 26. mai – 7. juni.
Bu/Hardangerbrua, Ullensvang herad: 09. juni – 22. juni.

januar 6, 2014
Arbeidsperiodar

Opningar 2014

Opningar / Opening 2014

Opning Mælen: 24. mai, kl. 14.00
Opning Utne: 24. mai, kl. 16.30
Opning Norheimsund: 07. mai
Opning Bu /Hardangerbrua: 22. juni

januar 5, 2014
Opningar 2014