Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger
Mælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i Herand

Mælen i Herand

Mælen i Ullensvang kommune (tidlegare Jondal kommune).

Oppdatering 2020

Denne kunstløypa vart vitalisert med fire nye og eit oppgradert kunstverk, våren 2020.
Kunstverka er plassert langs vegen ut til Mælen. Det fleste kunstverka som vart skapt her står framleis, berre nokre få er rydda vekk.

Kunstverka vert plassert langs vegen ut til Mælen.
Samarbeidspart i dette området
er Hardanger Kulturgalleri.

Kunstnarane / Artists:

2020

 • Aud Bækkelund
 • Guro Øverbye
 • Linda Lid
 • Judith Elisabeth de Haan
 • Solfrid Aksnes, oppgradering

2016

 • Vibeke Nørgaard Rønsbo
 • Tuomas Korkalo
 • Päivi Laakso
 • Aud Bækkelund

2015

 • Bjørn Kromann-Andersen/Jens Rømer
 • Ingeborg Annie Lindahl
 • Tinna Gunnarsdottir

2014

 • Siri Kollandsrud
 • Arne Bakke Mælen
 • Solfrid Aksnes

2020
Bilde 1) ”Bør” av  Aud Bækkelund (foto: Aud Bækkelund)
Bilde 2) ”Bør” av  Aud Bækkelund (foto: Aud Bækkelund)
Bilde 3) ”Eg er din ven”av Guro Øverbye (foto Guro Øverbye)
Bilde 4) ”Eg er din ven”av Guro Øverbye (foto Guro Øverbye)
Bilde 5) ”Kva formar ditt syn”av Linda Lid (foto Linda Lid)
Bilde 5) ”Kva formar ditt syn”av Linda Lid (foto Linda Lid)
Bilde 6) ”Frigjering” av Judith Elisabeth de Haan (foto: Judith E. de Haan)
Bilde 7) ”Frigjering” av Judith Elisabeth de Haan (foto: Judith E. de Haan)
Bilde 8) ”Frigjering” av Judith Elisabeth de Haan (foto: Judith E. de Haan)
Bilde 9) ”Frigjering” av Judith Elisabeth de Haan (foto: Judith E. de Haan)
Bilde 10) ”Frigjering” av Judith Elisabeth de Haan (foto: Judith E. de Haan)
Bilde 11) ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes)
Bilde 12) ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes)
Bilde 13) ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes)
Bilde 14) ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes)

2016
Bilde 1 : ”Her” av Vibeke Nørgaard Rønsbo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 2,3,4: ”Til Låns” av Vibeke Nørgaard Rønsbo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 5,6,7,8: ”Demonstrasjon” / Demonstration” av Tuomas Korkalo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 9,10: “Ariels alvorlige lek i fjellheimen”
/ Shakespears “Stormen” av Päivi Laakso (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 11: ”Scene” av Aud Bækkelund (foto: Oddleiv Apneseth)

2015
Bilde 9 : ”Magisk teater på 3. balkong”
av Bjørn Kromann-Andersen
(foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 10, 11: ”Magisk teater på 3. balkong”
av Bjørn Kromann-Andersen (foto: Bjørn Kromann-Andersen)
Bilde 12,13 : ”Relight my mind”
av Ingeborg Annie Lindahl (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 14: “Nay-chair in Nature”
av Tinna Gunnarsdottir (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 15: ”Tak over hovudet” (opprusta)
av Solfrid Aksnes (foto: Oddleiv Apneseth)

2014
Bilde 16 : Arne Bakke Mælen (foto: Solfrid Aksnes).
Bilde 17,18 : «Draumen» av Siri Kollandsrud (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 19, 20 : ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes).