Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger
Mælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i HerandMælen i Herand

Mælen i Herand

Mælen i Jondal kommune.
Kunstverka vert plassert langs vegen ut til Mælen.
Samarbeidspart i dette området
er Hardanger Kulturgalleri.

Mælen in Jondal community.
The works of art will be placed along the road out to Mælen.
Collaborator in this area is Hardanger Kulturgalleri.

Kunstnarane / artists :
2016

  • Vibeke Nørgaard Rønsbo
  • Tuomas Korkalo
  • Päivi Laakso
  • Aud Bækkelund

2015

  • Bjørn Kromann-Andersen/Jens Rømer
  • Ingeborg Annie Lindahl
  • Tinna Gunnarsdottir

2014

  • Siri Kollandsrud
  • Arne Bakke Mælen
  • Solfrid Aksnes

2016
Bilde 1 : ”Her” av Vibeke Nørgaard Rønsbo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 2,3,4: ”Til Låns” av Vibeke Nørgaard Rønsbo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 5,6,7,8: ”Demonstrasjon” / Demonstration” av Tuomas Korkalo (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 9,10: “Ariels alvorlige lek i fjellheimen”
/ Shakespears “Stormen” av Päivi Laakso (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 11: ”Scene” av Aud Bækkelund (foto: Oddleiv Apneseth)

2015
Bilde 9 : ”Magisk teater på 3. balkong”
av Bjørn Kromann-Andersen
(foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 10, 11: ”Magisk teater på 3. balkong”
av Bjørn Kromann-Andersen (foto: Bjørn Kromann-Andersen)
Bilde 12,13 : ”Relight my mind”
av Ingeborg Annie Lindahl (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 14: “Nay-chair in Nature”
av Tinna Gunnarsdottir (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 15: ”Tak over hovudet” (opprusta)
av Solfrid Aksnes (foto: Oddleiv Apneseth)

2014
Bilde 16 : Arne Bakke Mælen (foto: Solfrid Aksnes).
Bilde 17,18 : «Draumen» av Siri Kollandsrud (foto: Oddleiv Apneseth)
Bilde 19, 20 : ”Tak over hovudet” av Solfrid Aksnes (foto: Solfrid Aksnes).