Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger
UtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtneUtne

Utne

Utne i Ullensvang herad.
Her brukar me heile ute område til museet.
Samarbeidsparten er Hardanger folkemuseum.

Utne in Ullensvang municipality.
Here we use the entire grounds of the museum.
Collaborator is Hardanger folkemuseum.

Kunstnarane / artists :

2016

 • Åsa Maria Bengtsson
 • Wim van der Toorn
 • Johild Mæland
 • Jyrki Poussu
 • Jyrki Siukonen
 • Els Geelen

2015

 • Felieke van der Leest
 • Lasse Årikstad
 • Anne Knutsen
 • Silje Solvi

2014

 • Essi Korva
 • Ann Kristin Aas
 • Johild Mæland
 • Mona Nordaas
 • Aud Bækkelund

Desse er rydda vekk:

 • Judith E de Haan
 • Svein Nå
 • Ann Kristin Aas
Bilde 1,2,3: ”Flåte” av Åsa Maria Bengtsson (foto 1 er tatt av Oddleiv Apneseth, foto 2 og 3 er tatt av Åsa Maria Bengtsson)
Bilde 4,5: ”Kina i hagen” av Wim van den Toorn (foto:  Wim van den Toorn)
Bilde 6,7: ”Epitafium” av Johild Mæland (foto:  Oddleiv Apneseth)

Bilde 8,9: ”Seita (Heilag offerstad)” av Jyrki Poussu (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 10,11: ”Musa som bygde seg hus” av Jyrki Siukonen (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 12,13: ” Å starte” av Els Geelen (foto:  Oddleiv Apneseth)

Bilde 1,2: ”Regnboge Sommarfugl Kor”
av Felieke van der Leest (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 3,4: “Donald Judd on a budget”
av Lasse Årikstad (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 5: ”Ein reisande og epletrea hans”
av Anne Knutsen (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 6,7: ” Utskurdsegl” av Silje Solvi
(foto:  Oddleiv Apneseth)

Bilde 8,9,10 : Essi Korva (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 11 : Ann Kristin Aas (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 12 : Judith E de Haan (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 13 : Mona Nordaas (foto:  Oddleiv Apneseth)
Bilde 14,15 : Aud Bækkelund (foto: Aud Bækkelund)
Bilde 16: Johild Mæland (foto:  Oddleiv Apneseth)