Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Inspirasjon og synfaring i september 2015

I 2016 vil omlag 20 kunstnarar skapa fleire kunstverk i dei  4 områda.
13 av kunstnarane var samla til inspirasjon og synfaring siste helga i september.
Kvar kunstnar presenterte seg og sitt kunstnarlege virke for kvarandre. I tillegg tok me dei med på ein rundtur  til områda for kunstløypene.

IMG_1940 IMG_1906 IMG_1902 IMG_1901 IMG_1897 IMG_1917IMG_1895

Foto er tatt av Aud Bækkelund

MHfjord2-005

Foto er tatt av Oddleiv Apneseth.

november 20, 2015
Inspirasjon og synfaring i september 2015

Arbeidsprosessen

Guro Øverbye, foto: Oddleiv Apneseth :

 

Peder Istad, foto: Oddleiv Apneseth :

 

Nina Bang Larsen / Kristin Velle-Georg på Norheimsund:

 

Ingeborg Annie Lindahl på Mælen:

 

Bjørn Kromann-Andresen sitt verk, med kollega Jens Rømer, på Mælen:

 

Johild Mæland på Bu:

 

mai 19, 2015
Arbeidsprosessen

KUNSTVERK forsvunne frå parken i Norheimsund.

Kunstprosjektet Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! 2015 hadde 1. pinsedag opning av nye verk i kunstløypa langs Strandvegen i Norheimsund. Samtidig skulle kunstverka frå 2014 også presenterast. Det viste seg at verket til Felieke van der Leest var borte. Berre namneskiltet hang igjen. Kunstverket ”Kamuflasje Hjort med Skyteskive Anheng” var montert høgt oppe i eit av trea langs Strandvegen. Den eller dei som har tatt dette verket må ha klatra eller hatt hjelpemiddel for å kome seg opp til kunstverket og kutta feste. Og det må ha skjedde ein av dei siste dagane.
Fleire av kunstnarane i Harding Puls var i områder i sist veke og kan bekrefta at kunstverket hang på plassen sin midt i veka. Saman med kunstnaren og prosjektleiinga i Harding Puls var det 60 -70 personar med på opningsrunden på sundag som fekk seg ein svært trist overrasking då me kom til plassen som verket skulle vera.

Me vil oppmoda den eller dei som har tatt kunstverket om å levera det tilbake, enten til leiar i Harding Puls Solfrid Aksnes eller til kunstnaren.

 

HaPu-004

20150524_164924

IMG_1101

Skilt-felieke

mai 19, 2015
KUNSTVERK forsvunne frå parken i Norheimsund.

Opning i mai 2015

Alle kunstløypene vert opna i helga 23. – 24. mai.

Laurdag 23. mai kl. 12.00 – BU 
Opning v/ direktør for Hardanger og Voss museum, Randi Bårtvedt

Kunstnarane frå 2015 er
Guro Øverbye
Peder Istad
Svein Nå
Johild Mæland

Frå 2014 står framleis:
Agurtxane Concellon
Kirsti van Hoegee
Unni Askeland

IMG_1071

Opning v/ direktør for Hardanger og Voss museum, Randi Bårtvedt. Foto Aud Bækkelund

IMG_1079

Johild Mæland. Foto Aud Bækkelund

IMG_1080

Johild Mæland. Foto Aud Bækkelund

IMG_1081

Johild Mæland. Foto Aud Bækkelund

IMG_1073

Guro Øverbye. Foto Aud Bækkelund

IMG_1074

Guro Øverbye. Foto Aud Bækkelund

Laurdag 23. mai kl. 16.30 – UTNE
Opning v/ direktør for Hardanger og Voss museum, Randi Bårtvedt
Poesi og musikk v/ Odveig Klyve og Eva Pfitzenmaier langs kunstløypa
og eit eige program i tunet på Hardanger folkemuseum.

Nye kunstnarar i 2015:
Silje Solvi
Felieke van der leest
Anne Knutsen
Lasse Årikstad

Kunstnarar frå 2014:
Essi Korva
Mona Nordaas
Aud Bækkelund
Johild Mæland

IMG_1090

Poesi og musikk v/ Odveig Klyve og Eva Pfitzenmaier

IMG_1091

Silje Solvi, foto: Aud Bækkelund

IMG_1093

Felieke van der Leest, foto: Aud Bækkelund

IMG_1094

Anne Knutsen, foto: Aud Bækkelund

IMG_1095

Anne Knutsen, foto: Aud Bækkelund

Sundag  24. mai kl. 12.00 – MÆLEN
Opning v/ ordførar i Jondal, Jon Larsgard

Nye kunstnarar i 2015:
Bjørn Kromann-Andersen/Jens Rømer
Ingeborg Annie Lindahl
Tinna Gunnarsdottir

Kunstnarar frå 2014:
Siri Kollandsrud
Arne Bakke Mælen
Solfrid Aksnes

Mælen

Sundag  24. mai kl. 16.30 – NORHEIMSUND
Opning v/ kultursjef i Kvam, Knut Markhus
Poesi og musikk v/ Odveig Klyve og Terje Isungset langs kunstløypa
og eit eige program på Hardanger fartøyvernsenter

Nye kunstnarar i 2015:
Nina Bang Larsen / Kristin Velle-Georg
Tom Stian Kosmo

Frå 2014 står framleis:
Jaakko Pernu
Vanessa van Vlerken
Silje Solvi

IMG_1100

Foto: Aud Bækkelund

Odveig Klyve og Terje Isungset. foto: Solfrid Aksnes

Odveig Klyve og Terje Isungset, foto: Solfrid Aksnes

februar 9, 2015
Opning  i mai 2015