Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Synfaring

Synfaring 28.- 30 mars
Kunstnarane vart invitert til ei felles synfaring i Hardanger helga 28. – 30. mars.
Kunstnarane møttes i Kunstnarhuset Messen i Ålvik fredagen. Her vart det høve til å bli kjent med kvarandre og presentere si kunstnariske verksemd.

Rundturen gjekk til Hardangerbrua, Utne, Mælen og Norheimsund.

 

Preview 28 – 30th march
The artists were invited to a joint preview in Hardanger, in the weekend of 28 – 30th march.
The artists met in Kunstnarhuset Messen in Ålvik on friday. Here was the opportunity to get to know each other, and to present their artistic activities.
The tour went further to Hardangerbrua, Utne, Mælen and Norheimsund.

 

mai 2, 2014
Synfaring