Mellom Himmel og Fjord
kunstlandskap hardanger

Jaakko Pernu

I Norheimsund har Jaakko Pernu starta på sitt kunstverk ”Planting” på Straumhaugen midt i sentrum.
Offisiell opning 7. juni.

Skisse JakkoSkissa for ”Planting”av  Jaakko Pernu

Skissa for ”Planting”av  Jaakko PernuMateriale.
Foto: Oddleiv Apneseth

Jaakko-1bFyrste steg med stilas
Foto: Solfrid Aksnes

jaakko-2

jaakko-3

mai 16, 2014
Jaakko Pernu

Silje Solvi

Silje Solvi sin hardangersaum i storformat,  6 x 2 meter,  skal monterast på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.  Offisiell opning den 7. juni.

Saumen er skåre ut i gamal seglduk frå Statsraad Lehmkuhl. Foto: Oddleiv Apneseth

Saumen er skåre ut i gamal seglduk frå Statsraad Lehmkuhl.
Foto: Oddleiv Apneseth

Foto: Oddleiv ApnesethFoto: Oddleiv Apneseth

 

 

mai 16, 2014
Silje Solvi